Forside Skakbladet

SKAKBLADET

Dansk Skak Unions trykte medlemsblad.

4 numre årligt.

Redaktion|Abonnement

Annoncer|Indbydelser
Arkiv

 

Aktuelle
ratinglister

klik her

divisionsturneringen

Danbase partiarkiv

 

bent-larsen

Ungdomsskakken FB

Nyt fra Hovedbestyrelsen

Skakunionens formand, Poul Jacobsen, indledte sin beretning til HB-mødet den 17. november i Middelfart med at vise et billede og samtidig fortælle, at "ét billede siger mere end tusind ord".

 

Her kan læseren måske gætte, hvilket billede der er tale om. Lidt hjælp kan være, at hvis man skulle vælge "årets skakfoto 2017" ville dette vinde: Det rummer glæde, håb for fremtiden og to danske europamestre for ungdom. Billedet pryder i øvrigt forsiden på det seneste nummer af Skakbladet.

 

Med de to europamesterskaber til henholdsvis Jesper Søndergaard Thybo og Jonas Bjerre, er DSU-formanden blevet bekræftet om, at "den elitepolitik vi stræber imod, vil kunne fungere tilfredsstillende i de kommende år, både med hensyn til udvikling af vore talenter og mulighederne for at sende fornuftige hold af sted til de landsholdsturneringer, vi skal deltage i".


Elitepolitik

Det bringer straks artiklen her videre til det meget omstridte emne, elitepolitikken, hvor det har været tydeligt i et stykke tid, at eliten og organisationen ikke går i samme takt. Formanden har under EM på Kreta forhørt sig om, hvordan andre landes skakorganisationer agerer i forhold til eliten:

 

"Den finske holdkaptajn oplyste, at de finske spillere ikke får honorar for at spille, men som de danske får de naturligvis dækket rejse og ophold. De islandske spillere har forskellige vilkår, afhængig af om det er OL eller EM, de er til. Ved EM får de enkeltværelser og ingen aflønning eller honorar. Ved OL får de honorarer men til gengæld skal de bo på dobbeltværelser. De får ikke udbetalt diæter, men naturligvis dækket rejse og ophold. Vi er med andre ord ikke det eneste land som strammer op på vilkårene for at spille på landsholdet, det sker også andre steder", lød det fra Poul Jacobsen i beretningen.

 

DSU skal aktivt arbejde for at skaffe sponsormidler. Eventuelle sponsormidler kan blandt andet bruges til direkte honorering af landsholdsspillere og udbetaling af diæter efter statens takster.

 

Det nyoprettede eliteudvalg består af formand Poul Jacobsen og tre med FM-titlen: Tom Petri, Mads Boe og Kåre Kristensen. Udvalget overtager landstrænerfunktionen - Lars Schandorff stopper som landstræner ved årsskiftet 2017/18 - og det er udvalgets ambition at understøtte en elite (og landshold) der repræsenterer DSU på bedste vis udadtil og indadtil.

 

En bruttotrup med syv til 10 spillere forventes udtaget i januar og gælder for et år af gangen. Kriterier er blandt andet spillestyrke, potentiale og indstilling, hvilket her vil sige samarbejde og kemi.


Breddepolitik
Efter at senior-DM på Løgumkloster Højskole fik mange positive ord med på vejen, har turneringsarrangøren Vagn Lauritzen indhentet tilbud på højskoleophold, for at få afprøvet ideen med "skaklejr for voksne". Der skal simpelthen oprettes tilbud til almindelige klubspillere, som også skal mærke, at deres kontingentkroner til Dansk Skak Union kommer til at gavne bredden.

 

Nye regler

Verdensskakforbundet FIDE har justeret reglerne - men det er mest detaljer; heldigvis skal brikkerne stadig flyttes på samme måde. Hvis du bruger begge hænder, når du rokerer, skal du dog holde op med det: ALLE træk skal udføres med samme hånd. For noget af det nye er, at rokade med begge hænder, eller bondeforvandling med begge hænder i fremtiden straffes som ulovligt træk! Om reglerne i øvrigt henvises til den nyeste udgave af Skakhåndbogen.

 

Kvinder som dommere

Det europæiske skakforbund, ECU, holdt kongres under EM for landshold. Trods modstand fra FIDE er det besluttet at der i fremtiden skal være mindst 25% dommere af begge køn i ECUs topturneringer. (Vi forudser allerede et indlæg fra ordkløvere om 25 procent mænd, 25 procent kvinder og 50 procent ved ikke.)

 

Men seriøst ønsker tiltaget at skaffe kvindelige dommere. Et hastigt blik hen over den danske dommerstand viser, at det er en udfordring: Vi har 613 skakdommere, men kun fire af dem er kvinder.

 

Hvis et arrangørland ikke kan honorere kravet om de 25 procent, må de låne kvindelige dommere til afviklingen, forlyder det. Det har også relevans for Danmark i den forstand, at vi skal forsøge at få uddannet kvindelige dommere, ikke for at afvikle ECU-topturneringer, men for ganske enkelt at få kvinder mere med i det organisatoriske arbejde.

 

Dispensationer

Også i divisionsturneringen er der udfordringer på området "dommere". Den nye leder af divisionsturneringen, Hans Milter Pedersen, har i fire tilfælde måttet dispensere og tilladt spillende kampledere. Hans Milter ser gerne "en klar tilkendegivelse fra HB angående brugen af dispensationer", og er af den opfattelse at har man en regel om kampledere, så skal den regel også overholdes – gerne i 95% af tilfældene og divisionsturneringslederen skal vise smidighed i de sidste 5%.

 

Formanden er enig i at dispensationer ikke går i længden, og at problemet er større end bare de enkelte kampe:

 

"Vi kan ikke sige til nogen politiker at vi er en meget seriøs sport, som for øvrigt lader en af hjemmeholdets spillere være dommer samtidig med at han selv spiller med i kampen."

Som konsekvens af dét er Hovedbestyrelsen bedt om at tænke over, om vi fra sæsonen 2018/19 skal opkræve større startgebyrer fra alle klubber, og bruge af de midler til mod betaling af kørsel og et passende honorar at hente dommere ind fra andre klubber.

Det særlige Forretningsudvalg for ungdom mangler det sidste medlem til at "tage det indledende slæb for bordenden". Og hvis en kvalificeret kandidat melder sig, mangler unionen for resten også en ny kasserer fra Påsken 2018, når René Baarup Christensen stopper efter 10 år på posten.

 

Kvindelandstræneren nævner i sin status, at Maria Vasova er indtrådt i bruttogruppen da hun nu er dansk FIDE medlem. Hun indgår på lige fod med de eksisterende medlemmer, og har udtrykt vilje til at kæmpe for en OL plads til næste år. (Maria Vasova er udvekslingsstudent, 19 år, 1. bræt for Aalborg Skakforening og ca. 2200 i ELO. red.).

 

Nyt fra hovedkredsene

Vi tager lige en rundtur til landets hovedkredse, og plukker lidt ud af det, de geografiske områder selv lægger vægt på.

 

Hovedstaden (1.HK) glæder sig blandt andet over rekorddeltagelse i holdturneringen for juniorer og en ny hjemmeside. Og så er aftalen med Xtracon forlænget, så Xtracon Chess Open i Helsingør fortsætter til 2020.


2. hovedkreds har fokus på at få holdturneringen til at fungere. Det er ofte en udfordring i hovedkredse med lange afstande.

 

Fyn i tv og radio

Den fynske hovedkreds (3.HK) bemærker at TV2 Fyn filmede under Odensemesterskaberne med 109 deltagere, og at DR's regionalradio bragte indslag fra Faaborg med "skak amok leder" Mikael Rask.

 

Den store østjyske 6.HK der blandt andet dækker Aarhus har 168 deltagere i holdturneringen, og to klubber har været i gang med en facebookkampagne, som samlet set dog kun gav ét nyt medlem. Andre, samtidige aktiviteter har dog givet medlemmer i begge klubber. Op mod 50 mødte op i Chesshouse i september og hyldede de to junior-europamestre, som også er nævnt øverst i denne artikel.

 

Patent på Bent Larsen

Den nordjyske 7. hovedkreds konstaterer, at kredsen åbenbart har vundet patent på at arrangere Larsen- mindeturneringer. Foruden den allerede traditionelle seniorturnering er der sideturneringer, og nu må sågar juniorer også være med. En medlemsfremgang er desværre stoppet, til gengæld fungerer Nordjysk Junior GrandPrix fint, arrangeret sammen med Dansk Skoleskak.

 

Nordsjælland og Bornholms 8. hovedkreds har fokus på holdturneringen. Kredsformanden konstaterer at en del af kredsens tilbagegang i medlemstallet skyldes, at en klub har valgt at lukke sin ungdomsafdeling, da skakken er valgt fra til fordel for bl.a. uddannelse. En ny ungdomsleder gør dog kredsformanden optimistisk op til 8.HK's 75 års jubilæum i 2018.

 

9. HK styrer hurtig-DM

Vi springer geografisk op til 9. Hovedkreds, hvor skakklubberne i Skive (der fyldte 100 år i november) og Herning har været vært for unionens DM i hurtigskak for henholdsvis alle spillere og for seniorer. Kredsen har i holdturneringen i alt 208 deltagere.

Et spændende initiativ med den lokale skoleskak om lørdagsstævner har ved de to første stævner haft over 60 deltagere hver gang. Kredsen har udarbejdet en pjece med henblik på at få interesserede skoleskakspillere med ind i klubberne.

 

Foredrag og simultan

Sydjysk hovedkreds har i alt 288 spillere med i hold- og divisionsturneringen. Derudover meldes om god aktivitet med koordinerede EMT'er (enkeltmandsturneringer). Det er især åbne klubturneringer, men også et par turneringer arrangeret i et samarbejde mellem naboklubber. Hovedkredsen har sin egen SydGrandPrix turnering med syv hurtigskakturneringer i serie hver sæson.

 

Foredrag og simultanskak med nogle af de stærkeste stormestre trækker stadig folk til i det syd- og sønderjyske. Og skakklubben Evans fortsætter et samarbejde med bibliotekerne i Vejle. Her er Morten Fabrin (formand i 9. HK!) igen på turné med sin bog om Christian Poulsen, "Plovjernet". Med den foredragsaktivitet må der snart være et nyt oplag på vej.

 

Vi nærmer os de 4000 medlemmer

Det samlede medlemstal? Det falder desværre stadig. Antallet af betalende medlemmer nærmer sig 4000. Vi var 30. oktober 4059. Et fald på 66 medlemmer på tre måneder, og dertil kommer så nogle hundrede prøvemedlemmer samt abonnenter på Skakbladet. Altså læsere, som ikke samtidig er enkeltmedlem eller klubmedlem af Dansk Skak Union.

 

Se dagsorden, referat og bilag for mødet her. Mødet er det nederste på siden.

 

jesper og_jonas

Billedet Poul Jacobsen referede til i starten. Europamestrene i U-18 og U-14, Jesper S. Thybo og Jonas Bjerre. Foto: Mads Boe
EM i lyn- og hurtigskak slut

EM i lyn- og hurtigskak sluttede søndag aften i den polske by Katowice, der er en industriby på omkring 300.000 indbyggere i den sydlige del af Polen og mest kendt for sine kulminer og stålproduktion.

 

Mesterskabet med omkring 1200 deltagere var virkelig godt arrangeret.  Med få undtagelser startede runderne altid til tiden, hvilket er flot, når man tager deltagerantallet i betragtning. Der blev spillet med træbrikker og DGT-ure på samllige over 600 brætter. Man havde lavet SMS-service, hvor man straks efter at runden var lagt fik en SMS med modstandernavn, rating og hvilket bord man skulle spille ved. På den måde undgik man at stå i kø ved tavlerne, hvor parringerne også blev offentliggjort. 

 

Ved tidligere stævner havde der været for få turneringsledere, således at afgivelse af resultater blev lidt af en flaskehals. Her i Polen havde man inddelt hallen "Spodek" i sektioner med både en turneringsleder til at tage imod resultater samt en International Arbiter til at klare eventuelle problemer og få de sidste resultater i hus.

 

Arrangørerne havde også tænkt på profilering af stævnet. Der blev vist 100 brætter live til hver runde, og sendt live-kommentering fra et studie i hallen, og på storskærme i toppen af hallen kunne man følge topbrætterne. 

 

Jeg noterede også med glæde aldersfordelingen i turneringen. der var rigtig mange unge spillere (nok også fordi det er en turnering med kort betænkningstid) men også imponerende at der deltog over 250 pige- og kvindespillere i turneringen, hvilket svarede til lige knap 20%. 

 

Europamesterskabet i lynskak blev spillet fredag med 11 dobbeltrunder og 22 partier i alt med betænkningstiden 3 minutter og 2 sekunder pr. træk.  Turneringen blev vundet af GM Sergei Zhigalko fra Hviderusland med 18 point foran GM Peter Michalik og det store polske talent GM Jan-Krzysztof Duda med 17½ point.  

 

De danske resultater i lynturneringen med slutplaceringer og seedninger:
142/109. FM Mads Boe (2371) - 14 point - ratingpræstation 2323
216/346. FM Filip Boe Olsen (2061)- 13 point - ratingpræstation 2191 

248/142. IM Klaus Berg (2323) - 12 point - ratingpræstation 2059

356/121. Mads Smith Hansen (2347) - 12 point - ratingpræstation 2027
388/165. Andreas Bang (2287) - 12 point - ratingpræstation 1900
706/788. John Christoffer Christensen (1512) - 10 point - ratingpræstation 1719 

 

Lørdag og søndag blev der så spillet 11 runder hurtigskak med betænkningstiden 15 minutter +10 sekunder pr. træk. Her vandt IM Maksim Vavulin (2485) nærmest sensationel turneringen med 10 point af 11 foran et forfølgerfelt på fem spillere der alle fik 9½ point. I sidste slog IM Vavulin GM Jan-Krzysztof Duda, der dermed måtte nøjes med andenpladsen i turneringen. GM Pavel Ponkratov fik bronzemedaljen.

 

De danske resultater i hurtigskakturneringen med slutplaceringer og seedninger: 

146/153. Mads Smith Hansen (2320) - 7 point - ratingpræstation 2332
156/151. IM Klaus Berg (2323) - 7 point - ratingpræstation - 2231
190/245. Andreas Bang (2185) - 7 point - ratingpræstation 2159
252/452. FM Filip Boe Olsen (1985) - 6 point - ratingpræstation 2265
313/140. FM Mads Boe (2343) - 6½ point - ratingpræstation 1970
468/225. Michael Bjertrup (2225) - 6 point - ratingpræstation 1782
905/953. John Christoffer Christensen (1329) - 4½ point - ratingpræstation 1242 

 

Vinderen af hurtigskakturneringen IM Vavulin vandt 30.000 kr. Foto: www.katowice2017.eu

  

Link til turneringens hjemmeside: http://www.katowice2017.eu/en/

 

Link til resultater på Chess.com: LYN og HURTIG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skanderborg tilbage i front

Brønshøj og Skanderborg har indtil nu skiftedes til at føre Xtracon-Skakligaen runde for runde. Efter en overbevisende 1 – 7 sejr over Bov er det nu Skanderborgs tur til at toppe landets bedste skakdivision. Brønshøj tabte nemlig med 4½ - 3½ ude mod BMS, der har været en positiv overraskelse i årets turnering. Brønshøj stillede op uden deres normale førstebræt GM Tiger Hillarp Persson, der ellers sammen med IM Mads Hansen fra Skanderborg, var de eneste spillere med maksimumpoint efter de første tre runder. Nu har IM Mads Hansen den ære alene med 4 af 4.

 

Skanderborg havde for første gang i sæsonen GM Rasmus Svane med på holdet. Rasmus er som bekendt dansker, men bor i det nordlige Tyskland og har allerede haft sin debut på det tyske landshold, hvor han ved EM scorede 5½ af 7, hvilket svarede til en ratingpræstation på 2762.

 

rasmus svane2014
GM Rasmus Svane havde sæsondebut for Skanderborg med en sejr på førstebrættet.
Arkivfoto: Thomas Vestergård

Hillerød meldte sig igen ind i topstriden med en sejr over Nordkalotten på 5 – 3. Nordkalotten ligger efter de første fire runder på den ene af de to nedrykningspladser, en dårlig start for de forsvarende sølvvindere.


I Chess House i Aarhus vandt Nordre overraskende stort, 6 – 2, over et afbudsramt SK1968-hold, der undervejs så ud til at få mere ud af stillingerne på brættet.

 

nina dec_2017
WIM Nina Høiberg fra Nordre vandt dagens parti og er ubesejret i denne sæson i Xtracon-Skakligaen med 2 af 3. Hun var ikke med i 3. runde. Foto Thomas Vestergård


I lokalet ved siden af spillede Århus/Skolerne og Jetsmark 4 – 4, hvilket næsten præcis var var den forventede score. Undervejs så det dog ud til, at hjemmeholdet ville trække det længste strå, men de berømte små marginaler var på Jetsmarks side i dag.

 

schou ochsner_dec_2017
IM Uffe Vinther-Schou og Thomas Ochsner fra Århus/Skolerne vandt begge mod Jetsmark.
Foto Thomas Vestergård


4. rundes resultater:
Bov – Skanderborg 1 - 7
BMS – Brønshøj 5 - 3
Hillerød – Nordkalotten 5 - 3
SK1968 – Nordre 2 - 6
Århus/Skolerne – Jetsmark 4 - 4


Stillingen efter 4. runde:
1. Team Nordea Skanderborg, 22 brætpoint, 7 matchpoint
2. Brønshøj, 19½ brætpoint, 4 matchpoint
3. BMS, 18 brætpoint, 7 matchpoint
...
4. Nordre, 16½ brætpoint, 5 matchpoint
5. Hillerød, 16 brætpoint, 4 matchpoint
6. Jetsmark, 15½ brætpoint, 5 matchpoint
7. Århus/Skolerne, 14½ brætpoint, 2 matchpoint
8. SK1968, 13½ brætpoint, 2 matchpoint
...
9. Nordkalotten, 12½ brætpoint, 2 matchpoint
10. Bov, 12 brætpoint, 2 matchpoint


I 1. division gruppe 1 udbyggede Team XtraCon Køge deres føring ved at slå Bornholm 1½ - 6½ på udebane. I 1. division gruppe 2 overtog Evans førstepladsen efter at have sendt Haderslev hjem med kun ½ point.

 

Se enkeltresultater, stillinger med mere på holdskak.skak.dk

 

Kort Nyt i uge 50

Denne gang om Natoskak, turneringen i Sitges og Årets Skakspiller.

 

Det 29. Nato Skakmesterskab holdes i år fra den 3. – 9. juni i Lubbock, Texas. Det er første gang USA er vært ved disse skakmesterskaber. Ved sidste mesterskab i Ungarn vandt Danmark sølv som hold og den individuelle titel gik til Alexander Rosenkilde, der dog ikke kan deltage i 2018.

 

rosenkilde2017

Alexander Rosenkilde vandt individuel guldmedalje i 2017. Foto: Thomas Vestergård

 

Holdkaptajn Finn Stuhr skriver til skak.dk: ”Foruden holdet der består af 6 spillere, er det nu mulighed for at Veteraner kan deltage. Så vi opfordre til at der blandt læsere, foruden nogle stærke skakspiller, også er Veteraner (uanset styrke), der har lyst til at deltage.” Kontakt Finn Stuhr på tlf. 25468293 og hør nærmere.


I den internationale turnering i Sitges tæt på Barcelona, er der 26 stormestre til start blandt de 189 spillere. Også de to danskere Jonas Bjerre og Karsten Larsen har fundet vej til Spanien. Følg med her.

 

thybo bjerre_sept2017
Europamestrene Jesper Thybo og Jonas Bjerre ved DSUs reception i Chess House.
Foto Thomas Vestergård


Årets skakspiller. Sidste chance for at nominere Årets Skakspiller er Nytårsaften. Indtil nu er følgende bragt i forslag: Poul Rewitz, Jesper Thybo, Jonas Bjerre, Mads Andersen, Mogens Moe, Jens Ove Fries Nielsen og Filip Boe Olsen. Forslag til Årets Skakspiller 2017 kan sendes på mail til Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller skrives på DSUs debatforum på Facebook med en kort begrundelse.

Live fra Xtracon-Skakligaens 4. runde

Søndag den 17. december er der fuldt program i Xtracon-Skakligaen. Alle fem opgør vises live på internettet med start kl. 12.00. Det er en runde med flere lokalopgør og et topopgør mellem BMS og Brønshøj.

 

Programmet:

Bov – Skanderborg, Spillested: Aktivitetshuset, Jernbanegade 14, 6330 Padborg

BMS – Brønshøj, Spillested: Tapeten, Magleparken 5, 2750 Ballerup

Hillerød – Nordkalotten, Spillested: Frivilligcentret, Fredensvej 12C, 3400 Hillerød

SK1968 – Nordre, Spillested: Chess House, Katrinebjergvej 111A, 8200 Aarhus N

Århus/Skolerne – Jetsmark, Spillested: Chess House, Katrinebjergvej 111A, 8200 Aarhus N

 

 

schandorf2015
GM Lars Schandorf stiller op for Hillerød, der tager imod naboerne fra Nordkalotten søndag. Stiller holdene op i normal opstilling, skal Schandorff på bræt 2 møde den svenske stormester Stellan Brynell. På førstebrættet kan man se frem til en kamp mellem GM Sune Berg Hansen og GM Jonny Hector. Foto: Thomas Vestergård


Stillingen efter de første tre runder:
1. Brønshøj, 16 brætpoint, 4 matchpoint
2. Team Nordea Skanderborg, 15 brætpoint, 5 matchpoint
3. BMS, 13½ brætpoint, 5 matchpoint
...
4. Jetsmark, 11½ brætpoint, 4 matchpoint
5. SK1968, 11½ brætpoint, 2 matchpoint
6. - 7. Bov, 11 brætpoint, 2 matchpoint
6. - 7. Hillerød, 11 brætpoint, 2 matchpoint
8. Nordre, 10½ brætpoint, 3 matchpoint
...
9. Århus/Skolerne, 10½ brætpoint, 1 matchpoint
10. Nordkalotten, 9½ brætpoint, 2 matchpoint

 

Også 2. divisionskampen mellem Jetsmark II - Aalborg II vises live.

 

Køges førstehold skal en tur til Bornholm, men Køges andethold tager i M-rækken imod Dianalund i en kamp, der vises live her.


Se enkeltresultater, stillinger med mere på holdskak.skak.dk

 

Kommende begivenheder

 DM i Skak 2018

          

ccc2018

 Fredericia 2018

 politiken cup

 Hurtig DM Senior

Afsluttede begivenheder

 Odense Mesterskabet 2017

 Hurtigskak DM 2017 Seniorer

 DM I Hurtigskak

Øvrigt

danskskaksalg2

 chess house

dsus 50aar_banner

Dansk SkakDommerforening

 reklamebanner-dsu

 skoleskak

www.skak.dk    -    Dansk Skak Union    -    Copyright © 2012. All Rights Reserved

Network Media Hjemmeside fra
Network Media