Forside Skakbladet

SKAKBLADET

Dansk Skak Unions trykte medlemsblad.

4 numre årligt.

Redaktion|Abonnement

Annoncer|Indbydelser
Arkiv

 

Aktuelle
ratinglister

klik her

divisionsturneringen

Danbase partiarkiv

 

bent-larsen

Ungdomsskakken FB

Begivenhedsrig dag i Odense

Kristoffer Dyrgaard skriver til skak.dk om en spændende skakdag lørdag i Odense: 

 

Lørdag havde fuldt program ved Odensemesterskabet, da der foruden fodboldslandskamp var to runder, delegeretmøde og lynmesterskab på programmet.

 

I spillesalen fortsatte fredagens vilje til at spille partierne ud, hvilket også fandt vej via live-brætter til det fjerne publikum. Kampviljen foresagde som fredag en stor del afgjorde partier, hvor de sorte brikker tog en snæver samlet sejr på 57,5 - 52,5 over de hvide brikker.

 

 

110 spillere i kamp Giersings Realskole i centrum af Odense. Foto: Frem Skakklub


Jesper Thybo, Aref Vasli og Nicolai Brondt fortsatte det gode spil og har efter de første tre runder alle maksimum i hhv. IM gruppe 1, IM gruppe 2 og Mester 1.

 

 

Favoritten IM Jesper Søndergaard Thybo har vundet de første tre partier. I 3. runde gik det ud over IM Uffe Vinther Schou der kom ind i en ubehagelig binding. Foto: Frem Skakklub

 

 

FM Aref Vasli - markant fremgang det seneste år, hvor ratingtallet er gået fra 2250 til 2350. Foto: Frem Skakklub

 

Samme bedrift kan Michael Agermose og Christoffer Vinter notere sig, hvor sidstnævnte kun skulle bruge 30 træk fordelt på lørdagens to partier for at sikre sig fuldt pointudbytte.

 

Blandt de mange interessante partiafslutninger kan læserens opmærksomhed rettes mod Mikkel Manosri afslutning med dronningeoffer mod Rasmus Thøgersen: 

 

 

DSU's ekstraordinære delegeretmøde trak ekstra publikum til spillesalen, men gav samtidigt et ekstra hårdt program for de, som deltog i både skakturneringen og mødet.

 

Lynskakken blev afviklet lørdag aften, hvor 14 deltagere gav sig i kast med 9 runders Monrad. Efter krudtrøgen lettede kunne Kim Skaanning lade sig hylde som Odensemester i lynskak 2019 ved som ubesejret at gå gennem turneringen med 8 point. Nummer to blev Kristoffer Dyrgaard med 7 point. Ratingpræmien blev vundet af Philip Uhre Knudsen med 5 point foran arrangørklubbens formand, Bo Sørensen, med 4 point.

 

Kim Skaaning blev Odensemester i lynskak foran FM Kristoffer Dyrgaard. Foto: Frem Skakklub

 

Søndag formiddag vil opmærksomheden rette sig mod topopgøret i mesterskabsgruppen mellem IM Mads Hansen (2,5 point) og IM Jesper Thybo (3 point). 

 

Resterende program for turneringen:
Søndag den 13. oktober kl. 10:00: 4. runde
Søndag den 13. oktober kl. 16:00: 5. runde 

 

Link til live: http://liveskak.dk/2019/odensemesterskabet/

 

Link til resultater fra turneringen: HER

 

Frem Skakklub på Facebook: HER

 

Link til Frem Skakklubs hjemmeside: http://www.frem-skakklub.dk/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekstraordinært delegeretmøde afholdt

På det ekstraordinære delegeretmøde på Giersings Realskole var der 2244 af DSUs cirka 3750 medlemmer repræsenteret ved klubformand eller anden fuldmægtig. Formand Poul Jacobsen bød velkommen og beklagede den triste anledning til, at det var nødvendigt med et ekstraordinært delegeretmøde.

 

poul talerstol

Formand Poul Jacobsen på talerstolen. Foto: Thomas Vestergård


Der var to personsager på programmet samt et forslag til vedtægtsændringer.


Forslag om eksklusion af Sven Erik Højstrup Christensen, Enkeltmedlem.
Sven Erik Højstrup Christensen har med sine handlinger i forbindelse med den ulovlige opløsning af foreningen Chess House i Aarhus, og de deraf følgende skadevirkninger, modarbejdet Dansk Skak Unions interesser.


Forslaget blev vedtaget med 1905 stemmer for, 132 blanke samt 207 imod.


Forslag om eksklusion af Dick Sørensen, Amager Skakforening.
Dick Sørensen har med sin omfattende mailchikane overfor tillidsfolk, i såvel flere klubber som Dansk Skak Union, og de deraf følgende skadevirkninger, modarbejdet Dansk Skak Unions interesser.


Forslaget blev vedtaget 1821 stemmer for, 107 blanke samt 236 imod.

 

 

Eksklusionerne træder i kraft med øjeblikkelig virkning.


Forslaget til ændring af DSUs love:


§ 7, stk. 15, affattes således:
Hovedbestyrelsen kan ekskludere et medlem af unionen eller nægte en person medlemskab af unionen, hvis den pågældende har overtrådt unionens love eller i forbindelse med eller i anledning af unionens aktiviteter har begået strafbare handlinger, har optrådt vedvarende chikanøst eller i øvrigt i betydelig grad har optrådt på en måde, der er egnet til at være til skade for dansk skaks omdømme. Hovedbestyrelsens afgørelse kan uden opsættende virkning indbringes for det første delegeretmøde, der afholdes mindst 3 uger efter hovedbestyrelsens afgørelse.

Det nuværende § 7, stk. 15, bliver herefter stk. 16.

§ 6, stk. 8, affattes således:
Delegeretmødet har ret til at ekskludere en klub eller en person, som efter dets skøn modarbejder unionens interesser. En eksklusion, der foretages af en hovedkreds i henhold til dens love, har først gyldighed, når den godkendes af førstkommende delegeretmøde, der afholdes mindst 3 uger efter hovedkredsens afgørelse. Delegeretmødet træffer endvidere afgørelse om eksklusioner og nægtelser af medlemskab, der indbringes for delegeretmødet i medfør af § 7, stk. 15. Delegeretmødet kan fastholde afgørelsen, hvis personen efter delegeretmødets skøn modarbejder unionens interesser.”

 

Forslaget blev vedtaget 1775 stemmer for, 15 blanke samt 350 imod.


Efter fire timers møde kunne Poul Jacobsen takke for en sober debat og en konstruktiv diskussion.

 

Odensemesterskabet 2019

Det er blevet en fast tradition, at der i den første weekend i skolernes efterårsferie spilles Odensemesterskabet med Frem Skakklub som arrangør. Turneringen har gennem årene udviklet sig til at være en af dansk skaks største weekendturneringer, og i årets udgave deltager der 112 spillere fordelt på 18 grupper.

 

 

Igen i år er spillestedet Giersings Realskole, Nonnebakken 9, 5000 Odense C. Foto: Frem Skakklub

 

Den øverste gruppe består af hele fem IMere og en enkelt FM:

 

1. IM Mads Hansen (2419)
2. IM Jonathan Carlstedt (2442)
3. IM Mikkel Djernæs Antonsen (2372)
4. IM Jesper Søndergård Thybo (2547)
5. IM Uffe Vinther-Schou (2363)
6. FM Tobias Valentin Rostgaard (2364)

 

Program for turneringen:
Fredag den 11. oktober kl. 19-24: 1. runde
Lørdag den 12. oktober kl. 10:00: 2. runde
Lørdag den 12. oktober kl. 16:00: 3. runde
Søndag den 13. oktober kl. 10:00: 4. runde
Søndag den 13. oktober kl. 16:00: 5. runde

 

Der vises til hver runde 12 partier live. Som de foregående år er det muligt at stemme på en gruppe - udover IM-grupperne og Mester 1 - som man gerne vil se LIVE. Deltag i afstemningen på FREM Skakklubs hjemmeside, hvor der også er yderligere information om turneringen.
Link til live: http://liveskak.dk/2019/odensemesterskabet/

 

Lørdag aften kl. 21:15 spilles Odensemesterskabet i lynskak 2019. Tilmelding helt frem til kl. 21:00 på spillestedet eller på turneringens hjemmeside: HER

 

Arrangørerne vil i løbet af weekenden sende runderapporter til skak.dk.

 

Link til resultater fra turneringen: HER

 

Frem Skakklub på Facebook: HER

 

Link til Frem Skakklubs hjemmeside: http://www.frem-skakklub.dk/

 

Tidligere vindere af turneringen:
2018: Mads Hansen
2017: Rasmus Skytte
2016: Jesper Søndergaard Thybo
2015: Mikkel Antonsen
2014: Jonathan Carlstedt
2013: Jens Ove Fries Nielsen
2012: Igor Teplyi
2011: Kristoffer Dyrgaard
2010: Toms Kantans
2009: Igor Teplyi
2008: Igor Teplyi
2007: Rasmus Skytte
2006: Steffen Pedersen
2005: Morten Topholm
2004: Mads Bilde Svendsen
2003: Kim Skaanning
2002: John Rendboe
2001: John Rendboe
2000: Carsten Bank Friis
1999: Carsten Bank Friis
1998: Kim Skaanning
1997: Kent Poulsen
1996: Carsten Bank Friis
1995: Lars Munk Jensen
1994: Ulrik Rath
1993: Morten Topholm
1992: Carsten Bank Friis
1991: Carsten Buch
1990: Esben Hove
1989: Carsten Hansen
1988: Carsten Bank Friis
1987: Carsten Bank Friis
1986: Carsten Bank Friis
1985: Esben Hove
1984: Henning Nielsen
1983: Steen Brydegaard
1982: Henning Nielsen
1981: Henning Nielsen
1980: Henning Nielsen
1979: Ove Eriksen
1978: Henning Nielsen, Odense
1977: Ulrik Rath
1976: Ulrik Rath
1975: Henrik Andersen
1974: Jens Otto Pedersen
1973: Anders Vognsen
1972: Ulrik Rath
1971: Viggo Bové Quist
1970: Ulrik Rath
1969: Jens Otto Pedersen
1968: Jens Otto Pedersen
1966: Jens Otto Pedersen
1965: Ib Nielsen
1964: Axel Nielsen
1963: Eigil Meedom
1962: Axel Nielsen
1961: Axel Nielsen
1960: Jørgen Kristensen
1959: Axel Nielsen
1958: Axel Nielsen
1955: Axel Nielsen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remislysten skyllede væk i det odenseanske regnvejr

Kristoffer Dyrgaard fra den arrangerende klub Frem skriver til skak.dk om Odensemesterskabets første runde fredag aften: 

 

Fredag d. 11. november satte Giersings Realskole i Odense centrum atter rammerne for Odensemesterskabet.

 

Efter en ankomst præget af regnvejret stod det hurtigt klart, at deltagerne havde tænkt sig at holde sig ved brættet og indendørs længst muligt; helt fra Basis 9 til IM gruppe 1 var det svært at finde den komprissøgende spillestil.

 

 

Et kig udefra ind i Giersings Realskole på en kold og regnfuld fredag aften. Foto: Frem Skakklub


Da røgen lettede efter godt 5 timers spil, kunne det konstateres, at de 54 partier havde givet ikke mindre end 44 spillere med maksimalt udbytte fra førstedagen.


Blandt triumfatorerne finder vi bl.a. tre forhenværende Odensmestre, da det først lykkedes for IM Jesper Thybo (Odensemester 2016) at fortsætte det gode spilhumør fra bl.a. den islandske holdskak ved at besejre Odensemesteren fra 2015, IM Mikkel Antonsen.

 

 

 

Hen mod aftenens afslutning fik Jesper selskab af Odensemesteren fra 2014, IM Jonathan Carlstedt, da endte med at få overhånden efter en kompliceret affære, hvor 5 bønder viste sig for stærke mod 2 bønder og en springer på overarbejde. Aftenen sluttede da det over midnat lykkedes den forsvarende mester, IM Mads Hansen, først at erobre Tobias Rostgaards isolanibonde og dernæst konvertere det efterfølgende slutspil.

 

 

Den forsvarende mester IM Mads Hansen vandt første rundes længste parti, da det efter over 5 timer lykkedes ham at besejre FM Tobias Rostgaard. Foto: Frem Skakklub

 

I IM gruppe 2 blev det til sejre til FM Aref Vasli og FM Hilmir Heimisson, mens Rasmus Thøgersen demonstrede, at materiel balance betyder mindre i uligefarvede løberslutspil.

 

Lørdag formiddag vil det bl.a. blive spændende at følge topopgørene Mads-Jonathan i IM gruppe 1 og Aref-Hilmir i IM-gruppe 2.

 

Lørdag byder foruden hovedturneringen også på Odensemesterskabet i lynskak og ekstraordinært delegeretmøde i DSU. 

 

Resterende program for turneringen:
Lørdag den 12. oktober kl. 10:00: 2. runde
Lørdag den 12. oktober kl. 16:00: 3. runde
Søndag den 13. oktober kl. 10:00: 4. runde
Søndag den 13. oktober kl. 16:00: 5. runde 

 

Link til live: http://liveskak.dk/2019/odensemesterskabet/

 

Link til resultater fra turneringen: HER 

 

Link til Odensemesterskabet i lynskak lørdag aften: HER

 

Frem Skakklub på Facebook: HER

 

Link til Frem Skakklubs hjemmeside: http://www.frem-skakklub.dk/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 FIDE Chess.com Grand Swiss

Onsdag starter en af årets stærkeste opens, FIDE Chess.com Grand Swiss 2019, på øen Isle of Man i det irske hav. De 100 højest ratede spillere i verden fra juli 2018 til juni 2019 er inviteret og kæmper bl.a. om en plads i Kandidatturneringen, der afholdes i første halvdel af 2020. 

 

Verdensmester Magnus Carlsen er også med i turneringen, og får jo nok del i den imponerende præmiesum på 432.000 dollars, hvor vinderen af turneringen alene får 70.000 dollars.

 

Top 10 deltagere med deres live verdensranglisteplacering:
1. GM Magnus Carlsen, Norge (2876)
2. GM Fabiano Caruana, USA (2812)
8. GM Wesley So, USA (2767)
10. GM Viswanathan Anand, Indien (2765)
15. GM Yu Yangyi, Kina (2763)
13. GM Sergey Karjakin, Rusland (2760)
12. GM Alexander Grischuk, Rusland (2759)
14. GM Levon Aronian, Armenien (2758)
23. GM Radoslaw Wojtaszek, Polen (2748)
19. GM Vladislav Artemiev, Rusland (2746)

 

 

Fabiano Caruana mod Magnus Carlsen i 8. runde af 2017 udgaven af Chess.com Isle of Man Masters. Foto: Maria Emelianova/chess.com

 

Arrangørerne er blevet tildelt en del wild cards, og har valgt at bruge dem fortrinsvis til fremadstormende unge talenter og stærke kvindelige spillere. Derfor er det glædeligt, at turneringen får dansk islæt, idet arrangørerne har valgt at inviterere IM Jonas Buhl Bjerre fra Skanderborg. Med et Elotal på 2506 er Jonas seedet som nummer 121 i det samlede felt på 154 deltagere. I første runde møder Jonas den 24-årige amerikaner GM Ray Robson (2670).

 

 

IM Jonas Buhl Bjerre med i spændende topturnering på Isle of Man. Foto: Claus Qvist

 

pia c

Arrangørerne har også inviteret den svenske stormester Pia Cramling. Foto: Thomas Vestergård

 

Udover Magnus Carlsen, Pia Cramling og Jonas Bjerre er de nordiske lande repræsenteret ved svenske Nils Grandelius og normændene Johan-Sebastian Christiansen og Aryan Tari.

 

Der spilles med den lange betænkningstid 100 minutter til 40 træk, fulgt af 50 minutter for de næste 20 træk og endelig 15 minutter til resten af partiet. Tillægstid 30 sekunder fra træk 1. 

 

Program for turneringen:
Torsdag den 10. oktober kl. 16:00: 1. runde
Fredag den 11. oktober kl. 16:00: 2. runde
Lørdag den 12. oktober kl. 16:00: 3. runde
Søndag den 13. oktober kl. 16:00: 4. runde
Mandag den 14. oktober kl. 16:00: 5. runde
Tirsdag den 15. oktober kl. 16:00: 6. runde
Onsdag den 16. oktober: Fridag
Torsdag den 17. oktober kl. 16:00: 7. runde
Fredag den 18. oktober kl. 16:00: 8. runde
Lørdag den 19. oktober kl. 16:00: 9. runde
Søndag den 20. oktober kl. 16:00: 10. runde
Mandag den 21. oktober kl. 16:00: 11. runde

 

Link til live på chess24: HER

 

Turneringens hjemmeside: iominternationalchess.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommende begivenheder

 Ungdoms DM 2019

senior dm_hurtig_2019

 Odense Mesterskabet 2019

esbjerg

 Hillerød Skakklub 110 år

Afsluttede begivenheder

 DM i Skak 2019

 Odense Mesterskabet 2019

 politiken cup

 20banner

 horsens lang

 Hurtig DM Senior

 

Øvrigt

 chess house

dsus 50aar_banner

Dansk SkakDommerforening

 reklamebanner-dsu

 skoleskak

www.skak.dk    -    Dansk Skak Union    -    Copyright © 2012. All Rights Reserved

Network Media Hjemmeside fra
Network Media