Onlineskak

klik her

 Forside Skakbladet

SKAKBLADET

Dansk Skak Unions trykte medlemsblad.

4 numre årligt.

Redaktion|Abonnement

Annoncer|Indbydelser
Arkiv

 

Aktuelle
ratinglister

klik her

divisionsturneringen

Danbase partiarkiv

 

bent-larsen

Ungdomsskakken FB

Skak må igen spilles ansigt til ansigt!

1. e4 e5 2. Sf3 Sf6 3. Lc4, eller andet. Det har vi alle sukket efter, og nu skete det endelig. Der er åbnet op for indendørs foreningsaktiviteter, også for skak!

 

Hvor glædeligt det end er, så skal vi dog ikke bare kaste os ud i endeløse rækker af intense lynpartier. Der skal stadig tages hensyn til myndighedernes generelle anvisninger, og nu altså også de specifikke anvisninger for vort område.

 

Kulturministeriet har udsendt et notat af 7. juni 2020 som giver udførlig vejledning i hvordan vi kan, bør og skal forholde os når vi samles for at spille skak. Det er vigtigt at både arrangører og deltagere gør deres bedste for at efterleve retningslinjerne – ingen af os ønsker at høre om et antal smittede skakspillere som har deltaget i en given turnering.


Fra vejledning vil jeg især fremhæve:


En forsvarlig genåbning indebærer, at hver enkelt forening/institution/virksomheds ledelse og ansatte, eller de i øvrigt ansvarlige, tager fælles ansvar for, at genåbningen sker på en måde, hvor smittespredningen begrænses mest muligt, herunder at der sikres afstand mellem mennesker, og at der fortsat er et skærpet fokus på hygiejne i henhold til myndighedernes generelle retningslinjer. Man skal undgå fremmøde ved symptomer, og man bør forlade aktiviteten umiddelbart, såfremt man får symptomer. (Dette betyder at en sygemelding fra en deltager naturligvis skal accepteres – ligesom man som deltager bør acceptere, hvis man af arrangøren får melding om at man ikke virker helt frisk)

 

Der må maksimalt tillades adgang for 1 person pr. 4 m2 gulvareal, hvortil der er offentlig adgang. I lokaler, hvor besøgende/deltagere i det væsentlige sidder ned, må der dog tillades adgang for 1 deltager eller besøgende pr. 2 m2 gulvareal. Gulvarealet i 1. pkt. opgøres væg til væg uanset inventar m.v. (Prøv så vidt muligt at fordele deltagere over flere rum hvis I kommer i nærheden af maks – et lokale på 40 m2 bør være det absolut mindste til en holdkamp med 8 brætter + dommer + 2 holdledere.) 

 

DSUs anbefalinger

Vi suspenderer naturligvis reglerne om håndtryk før og efter partiet. Der kan og bør hilses på anden respektfuld måde.

 

Jeg skal stærkt opfordre til at man undlader lynskak og tidnødsdramaer i videst muligt omfang. Jeg ved at nogle synes det er det bedste ved skakken, men det er også i disse situationer, der er størst risiko for at der udåndes og udveksles flere luftbårne bakterier, end vi ønsker.

 

Det er næsten en helligbrøde, men man bør undgå efteranalyser med tilskuere i en tæt ring om brættet.


Kantine/kaffesalg skal indrettes forsvarligt, så der kan handles med god afstand. Husk også rengøring her.


Hvis muligt så spil kun et parti med et sæt brikker/bræt pr. aften.

 

Det er vanskeligt at forlange skakbrikker og kartonbrætter vasket/sprittet (de ødelægges måske) så i forhold hertil er det hænder, med og uden handsker, som skal rengøres hyppigt.


Der er ikke krav om at bruge masker og handsker, men man må indtil videre gerne.


Enhver form for indtagelse af madvarer ved brættet er ikke tilladt. Et bolsje eller pastil kan gå an, men alt andet skal indtages uden for spillelokalet/spilleområdet. Drikkevarer i flaske eller kop er tilladt som normalt.


Hvis deltagere føler at der trænges til udluftning, bør dette ske på anmodning. Det handler om tryghed, så anbefalingen er at arrangøren lufter ud jævnligt.


Sidst men ikke mindst – brug den sunde fornuft og pas godt på hinanden – både unge og ældre!

 

God spillelyst.

 


Poul Jacobsen


Kulturministeriets retningslinjer for genåbning af indendørs idræts- og foreningsliv kan ses her.

 

skak aaben_igen

Roar Helweg Clods skulptur (2005) ved Allerød Bibliotek kan ved første øjekast ligne skakbrikker, men er ment som en illustration til H.C. Andersens eventyr Fyrtøjet. Foto: Thomas VestergårdKommende begivenheder

 DM i Skak 2019

 Odense Mesterskabet 2019

Afsluttede begivenheder

 dm hurtigskak_online_525

Øvrigt

 chess house

dsus 50aar_banner

Dansk SkakDommerforening

 reklamebanner-dsu

 skoleskak

www.skak.dk    -    Dansk Skak Union    -    Copyright © 2012. All Rights Reserved

Network Media Hjemmeside fra
Network Media