Forside Skakbladet

SKAKBLADET

Dansk Skak Unions trykte medlemsblad.

4 numre årligt.

Redaktion|Abonnement

Annoncer|Indbydelser
Arkiv

 

divisionsturneringen

Danbase partiarkiv

 

bent-larsen

Ungdomsskakken FB

Hovedbestyrelsesmøder 2020

Hovedbestyrelsesmøde søndag d. 9. februar 2020 på Milling Hotel Park, Viaduktvej 28, 5500 Middelfart

 

Dagsorden:

 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Godkendelse af referat af HB-mødet d. 3. november 2019
 3. Mailafstemninger siden sidste HB-møde
 4. Forretningsudvalgets beretning
 5. Økonomi og regnskab
 6. Forslag vedr. Skaknævnets kompetenceområde (9. HK)
 7. Forslag vedr. divisionsturneringen (2. HK)
 8. Forslag vedr. administration af enkeltmedlemsskaber (6. HK)
 9. Behandling af forslag til Delegeretmødet fra ØBRO
 10. Behandling af stævning fra Dick Sørensen.
 11. Forslag til ændring af forretningsordenen for HB
 12. Behandling af forslag til Delegeretmødet fra FU angående fremtidig fastlæggelse af DM og Delegeretmødet.
 13. Handicap OL
 14. Pigeskaklejr i 2020
 15. Ansøgning fra Chess House
 16. Ansøgning fra Fyns Skak Union
 17. Fastlæggelse af datoer for divisionsturneringen 2020/21
 18. Copenhagen 2021
 19. Nyt fra hovedkredsene
 20. Eventuelt.

 

Bilag:

 

Referat

Pkt. 3 - Mailafstemning

Pkt. 3 - Regulativ

Pkt. 4 - Beretning

Pkt. 5 - Forventet regnskab 2019

Pkt. 6 - Skaknævnssag 210

Pkt. 7 - Forslag til ændret divisionsreglement

Pkt. 8 - Forslag vedr. administration af enkeltmedlemmer

Pkt. 9 - Forslag vedr. Skakbladet

Pkt. 9 - Forslag vedr. Dansk Skaksalg

Pkt. 9 - Forslag vedr. Junior instruktør støtte

Pkt. 9 - Forslag vedr. Enkeltmedlemmer

Pkt. 10 - Dækning af evt. omkostninger vedr. Skaknævnssag 210

Pkt. 11 - Forslag vedr. eksklusions bestemmelser

Pkt. 12 - Forslag vedr. ændring af pgf. 6 og pgf. 8

Pkt. 14 - Program Pige skaklejr

Pkt. 14 - Budget Pige skaklejr

Pkt. 15 - Ansøgning fra Chess House vedr. GM turnering

Pkt. 16 - Ansøgning Fyn spiller Skak

Pkt. 16 - Projektbeskrivelse og budget Fyn spiller Skak

Pkt. 17 - Forslag til datoer for Divisionsturneringen 2020/2021

Pkt. 17 - Kalender

Pkt. 19 - Nyt fra Hovedkredsene

 

 

Kommende begivenheder

 DM i Skak 2019

 DanPumps 2020

 Fredericia Chess 2020

 KRONBORG CHESS OPEN 2020

 politiken cup

Afsluttede begivenheder

 Nordic Youth Chess Championships 2020

 Hillerød Skakklub 110 år

 senior dm_loegumkloster

 

 nordsjaelland

 ch gm_2019

Øvrigt

 chess house

dsus 50aar_banner

Dansk SkakDommerforening

 reklamebanner-dsu

 skoleskak

www.skak.dk    -    Dansk Skak Union    -    Copyright © 2012. All Rights Reserved

Network Media Hjemmeside fra
Network Media