Forside Skakbladet

SKAKBLADET

Dansk Skak Unions trykte medlemsblad.

4 numre årligt.

Redaktion|Abonnement

Annoncer|Indbydelser
Arkiv

 

divisionsturneringen

Danbase partiarkiv

 

bent-larsen

Ungdomsskakken FB

Hovedbestyrelsesmøder 2019

Hovedbestyrelsesmøde lørdag d. 3. februar 2019 på BEST WESTERN Hotel Park, Viaduktvej 28, 5500 Middelfart

 

Dagsorden:

 1. Godkendelse af referat af HB-mødet d. 11. november 2018
 2. Mailafstemninger siden sidste HB-møde
 3. Forretningsudvalgets beretning
 4. Økonomi og regnskab
 5. Dansk Skaksalg ApS
 6. PR projekt
 7. Fastlæggelse af datoer for divisionsturneringen 2019/20
 8. Reglement for DM i lyn
 9. Reglement for DM i hurtigskak
 10. Reglement for DM i hurtigskak for kvinder
 11. Reglement for kandidatklassen ved DM
 12. Ændring af turneringssystemet
 13. Forslag vedr. offentliggørelse af politikker
 14. Forslag vedr. dommerkurser
 15. Kamp- og dommerlicens
 16. Skakhåndbogens afsnit 4
 17. Nyt fra hovedkredsene
 18. Eventuelt

 

Bilag:

 

Referat

Bilag til pkt. 4 - Forretningsudvalgets beretning

Bilag til pkt. 8 - Foreløbig plan Divisionsturning 2019-20

Bilag til pkt. 8 - Orientering fra Divisions TL

Bilag til pkt. 8 - Kalender 2019-20

Bilag til pkt. 9 - Reglement for DM i lyn

Bilag til pkt. 10 - Reglement for DM i hurtigskak

Bilag til pkt. 11 - Reglement for DM i hurtigskak for kvinder

Bilag til pkt. 13 - Ændring af turneringssystemet

Bilag til pkt. 14 - Forslag vedr. offentliggørelse af politikker

Bilag til pkt. 15 - Forslag vedr. dommerkurser

Bilag til pkt. 16 - Kamp- og dommerlicens

Bilag til pkt. 17 - EMT reglement med ændrings markeringer

Bilag til pkt. 17 - EMT reglement

Bilag til pkt. 17 - Ratingreglement med ændrings markeringer

Bilag til pkt. 17 - Ratingreglement

Bilag til pkt. 18 - Medlemstal

Bilag til pkt. 18 - Nyt fra hovedkredsene

 

 

Hovedbestyrelsesmøde søndag d. 3. marts2019 på Milling Hotel Park, Viaduktvej 28, 5500 Middelfart

 

Dagsorden:

 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Forretningsudvalgets beretning
 3. Dansk Skaksalg ApS
 4. Fastlæggelse af datoer for divisionsturneringen 2019/20
 5. Ændring af turneringssystemet
 6. Forslag vedr. offentliggørelse af politikker
 7. Forslag vedr. dommerkurser
 8. Kamp- og dommerlicens
 9. Elitepolitik
 10. Skakhåndbogens afsnit 4
 11. Eventuelt

 

Bilag:

 

Referat

Bilag til pkt. 4 - Ændring af skakliga program

Bilag til pkt. 5 - Ændring af turneringssystem

Bilag til pkt. 6 - Offentliggørelse af politikker

Bilag til pkt. 7 - Forslag vedr. dommerkurser

Bilag til pkt. 8 - Kamp- og dommer licens

Bilag til pkt. 9 - Ændring af elitepolitik og udvalg

Bilag til pkt. 10 - Skakhåndbogen

 

 

Kommende begivenheder

nm2019

 20banner

 politiken cup

Afsluttede begivenheder

 DM i Skak 2019

 Fredericia Chess 2019

ccc2019

 DanPumps 2018

 horsens lang

 Hurtig DM Senior

 

Øvrigt

 chess house

dsus 50aar_banner

Dansk SkakDommerforening

 reklamebanner-dsu

 skoleskak

www.skak.dk    -    Dansk Skak Union    -    Copyright © 2012. All Rights Reserved

Network Media Hjemmeside fra
Network Media