Fremgang for K41

Oprettet: Torsdag, 04 april 2019 15:22
Skrevet af Thomas Vestergaard

Mens andre klubber har oplevet tilbagegang over de sidste mange år, har valbyklubben K41 formået at vende udviklingen og få nye medlemmer. Klubben ligger på Mellemtoftevej 11 tæt på Valby Station.

 

K41s formand Peter Stuhr skriver i en pressemeddelelse til skak.dk:

 

Skakklubben K41 ’En moderne skakklub’
Skakklubben K41 er en gammel hæderkronet klub, der gennem tiderne har været kendt for rigtig mange traditionsrige turneringer, så som maskinskak og fredagslyn, såvel som IM- og GM-turneringer. Som så mange andre klubber har klubben oplevet stærk tilbagegang i antallet af medlemmer siden 1980’erne og i september 2017 var antallet af medlemmer nede på 29 inklusive indmeldelser og udmeldelser gældende pr. 1. oktober. I løbet af året havde klubben haft 14 udmeldelser og kun et enkelt nyt medlem var kommet til. Så med udsigten til at klubben kunne lukke og slukke i 2019, hvis tendensen fortsatte indkaldte daværende næstformand, Peter Stuhr, til et medlemsmøde, hvor han fremlagde et projekt, der ville ændre klubben radikalt. Medlemmerne valgte imidlertid ikke hovedideen, men valgte for deres vedkommende en mere spiselig ramme, hvori projektet kunne sættes i søen. Medlemmernes opbakning vejede højere end den oprindelige ramme for projektet og indholdet forblev det samme.


Effekten af projektet satte hurtigt ind. I løbet af fjerde kvartal 2017 fik klubben 8 nye indmeldelser og 0 udmeldelser. Af de 8 nye var 6 ikke tidligere registreret i DSU. I 2018 satte klubben rekord med 20 nye indmeldelser og havde kun 10 udmeldelser, hvilket er det laveste registrerede siden 2013. Samlet set forøgede klubben antallet af medlemmer med 18 eller 62% på 15 måneder og der er ingen grund til at tro tendensen skulle stoppe. En ting, der er værd at bemærke, er at langt størstedelen af de nye medlemmer aldrig har været registreret i DSU før.


Hvad har vi gjort og kan andre gøre det samme?


I store træk kan alle gøre, hvad vi har gjort. De færreste klubber har de samme fysiske rammer som Skakklubben K41, men bør ikke være en hindring.


Forud for medlemsmødet havde vi nedsat en arbejdsgruppe, der skulle udarbejde målsætninger, strategier, målgrupper og koncept. Hele materialet kan erhverves ved kontakt til klubben.


Grundstenen er at klubben har ønsket at blive en moderne skakklub. Hvad er så en moderne skakklub? Først og fremmest kiggede vi på andre klubber i landet for at se om der var nogle vi kunne sammenligne os med og måske kopiere og kom frem til at rigtig mange havde elementer, der kunne bruges, men ingen kunne rigtigt defineres som ’en moderne skakklub’. Hillerød Skakklubs femårsprojekt har bidraget, nogle af Køge Skakklubs projekter har inspireret, ØBRO Skakforening, der har samme fysiske rammer er blevet forkastet, for det ØBRO har er unikt og bør på ingen måde kopieres, da vi i skakkens lille verden har brug for mangfoldighed og ikke at konkurrere indbyrdes, der blev holdt møder med folkene bag FUC*ING SKAK for bedre at forstå de målgrupper, som vi i DSU ikke når ud til og i sidste ende måtte vi erkende at dem, der lignede os mest og langt hen ad vejen kunne kopieres mest var Chess House i Århus. Men vi ville også gerne gå et skridt videre. Der er også hentet inspiration og viden fra virksomheder og andre typer af foreninger.


Klubben har øget sit aktivitetsniveau. Sammenlignet med 2013, hvor klubben havde klubaften tirsdag og stadig forsøgte at holde liv i Fredagslyn med en samlet åbningstid på 7-12 timer om ugen har klubben nu åbent dagligt og mindst 41 timer om ugen. Alle klubbens medlemmer har mulighed for at få træning uanset deres niveau. Klubben har øget antallet af turneringer og blev i 2018 den mest turneringsaktive klub med i alt 16 koordinerede turneringer og vil blive øget yderligere i 2019. Der bliver holdt minimum 4 træningssamlinger/foredrag om året. Til trods for at klubben ikke har nogle kvindelige medlemmer forsøger klubben at bidrage til at forbedre vilkårene for kvinder i skak ved at tilbyde de landsholdsaktuelle fordelagtige vilkår til træningssamlingerne i klubben, lige som der er indført kvindepræmier i klubbens weekendturneringer. I klubbens næste weekendturnering er der således en præmie på kr. 2.000,- til bedst placerede kvinde i turneringen.

 

k41 1
11/3-2019 Seneste foredrag med Peter Heine Nielsen trak fulde huse og var grats for medlemmer og kvinder, mens øvrige måtte af med hele kr. 100,-. Foredraget blev også filmet af DSU til Youtube. Foto: Peter Stuhr

 

Klubben er blevet renoveret for kr. 96.000,- og har fået lyse baglokaler, nyt køkken, der gør det muligt for medlemmer og besøgende at købe et billigt måltid mad, et 65’’ TV, der bliver flittigt brugt til undervisning, foredrag, visning af større turneringer her og i udlandet, men ikke mindst mere afslappende Youtube skak, hvor GM Ben Finegold, er blevet ret populær i klubben. Sidst men ikke mindst har klubben investeret i livebrætter og viser samtlige turneringer i klubben live. Det bliver på nuværende tidspunkt til ca. 1.000 partier årligt. Desværre har DSU endnu ikke behandlet anmodningen om at klubben kan få et fast live-link på skak.dk.

 

k41 2

Renoveringen af klubben er i fuld gang. Foto: Peter Stuhr

 

k41 3
Selvom det er 28 grader udenfor, kan man følge med i VM i fodbold under renoveringen. Foto: Peter Stuhr

 

Klubben har en målsætning om at involvere sig i dens omverden i høj grad. Blandt andet har klubben åbent hver dag henover sommeren, hvor der er tradition for at holde lukket. Når vejret tillader det, bliver der spillet skak på gadeplan, hvor kontaktfladen til lokalområdet er langt højere. Klubben søger også i højere grad samarbejder med virksomheder i lokalområdet lige som et samarbejde med lokaludvalget er indgået. Klubben har fået visitkort og har udviklet foldere om klubben.


I 2018 har klubben også defineret et sæt etiske retningslinjer og formuleret et lidt mere kortfattet etisk kodeks. Meningerne om dette har været delt imellem at det enten var ligegyldigt eller at det var strengt nødvendigt. Man kan argumentere for nødvendigheden på to måder. Enten ved eksempler på skakspillere og ledere helt op til øverste ledelsesniveau, der bryder normale etiske normer i det danske samfund, men hvor det er legitimeret af at vi er et meget lukket skaksamfund. Dette er endda sket i vores egen klub tidligere og det fremmer absolut ikke en forøgelse af medlemstallet. Eller ved, som er vores hovedargument, at det eneste sted i det danske samfund, hvor det ikke er lovpligtigt at have etiske retningslinjer, er i frivillige foreninger og hvis vi ønsker at involvere os i vores nærmiljø, vil det forventes at vi lever op til samme krav som alle andre i det danske samfund.

 

k41 4
Så er vi klar til den nye sæson. Foto: Peter Stuhr

 

Den største årsag til at projektet er kommet på benene er villighed til samarbejde og vidensdeling på tværs af klubber og organisationer, og Skakklubben K41 vil derfor her gerne takke specielt Chess House v/Sven Christensen, der har været sparringspartner til udviklingen og har hjulpet med kontakter, ideudveksling, erfaringer og knowhow inden for væsentlige områder.


Vi stiller os derfor også til rådighed som sparringspartner for alle, der er interesserede i at øge medlemstallet i deres klub. Klubben kan kontaktes per mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.


Peter Stuhr, formand
Skakklubben K41