Onlineskak

klik her

 Forside Skakbladet

SKAKBLADET

Dansk Skak Unions trykte medlemsblad.

4 numre årligt.

Redaktion|Abonnement

Annoncer|Indbydelser
Arkiv

 

Aktuelle
ratinglister

klik her

divisionsturneringen

Danbase partiarkiv

 

bent-larsen

Ungdomsskakken FB

Referat af HB-mødet den 11. november

Dansk Skak Unions hovedbestyrelse (HB) har holdt møde den 11. november i Middelfart - hvis du vil have alle deltaljer med og læse hele referatet fra mødet, skal du have fat i bilagene, som du finder ved at gå ind på forsiden af skak.dk - derfra Dansk Skak Union, ned under punktet "møder" - og under "hovedbestyrelsesmøder 2018" skal du scrolle helt ned i bunden! 


Et af de vigtige punkter i november er i mellemtiden blevet klaret til DSU's tilfredshed. Afstemningen om ny præsident for verdensskakforbundet FIDE.

I bilagene kan du læse at formanden for 9. HK (hovedkreds) Morten Fabrin - bakket op af VM-træner og tidligere medlem af DSU, stormester Peter Heine - ønskede en mailafstemning for at undgå en bestemt kandidat.

Som man kan læse i formand Poul Jacobsens referat fra mødet endte det vigtige spørgsmål med en mailafstemning. Konklusionen på afstemningen blev, at formanden fik mandat til at afvente forhandlingerne ved OL inden officiel stillingtagen, og at det ville blive meldt ud kort inden stemmeafgivningen, hvilken kandidat Dansk Skak Union ville stemme på.


DSU endte med at stemme på russeren Dvorkovic, som også blev den ny FIDE-præsident. Afstemningen og debatten har været omtalt på skak.dk.

 

middag azmai

Her ses blandt andre DSU-formand Poul Jacobsen i selskab med daværende kandidat til FIDE-præsidentposten, Makropoulos. Med er også repræsentanter fra Arkady Dvorkovic og Nigel Shorts kampagner. Billedet er taget mens man venter på desserten ved en privat middag i Helsingør. Foto: Zura Azmaiparashvili.


Dansk sejr i spørgsmål om FIDE-afgift
Den vragede kandidat Makropoulos holdt som mødeleder inden valget faktisk et løfte om at støtte et længe næret dansk ønske om en mildere afgift på lukkede turneringer.
Lukkede turneringer, gerne i seksmandsgrupper er især i Danmark og Holland en populær turneringsform. Og den er meget kostbar, da der skal betales 50 Euro i afgift til FIDE for en lukket gruppe, mens en åben gruppe med mange flere spillere koster en enkelt euro pr. spiller. Det ændres nu, så den fremtidige afgift bliver 1 Euro pr. spiller uanset turneringsform.

Nyt logo
DSU har skiftet logo. I bilagene kan man læse at det på mødet blev begrundet hvorfor det var nødvendigt, men man kan ikke ud fra bilagene læse selve begrundelsen, der næppe er hemmelig for medlemmerne. Det er nok bare en forglemmelse.

Et lukket punkt var dog hemmeligt: Det er punkt 19, om unionens bankforbindelse. Her afsløres ikke noget om drøftelserne, dog fremgår det, at det ikke er aktuelt at skifte bank på nuværende tidspunkt.

Penge og medlemmer
Økonomisk er der et underskud på lidt over 200.000 kroner, til gengæld kan vi glæde os over at medlemstallet er gået lidt frem. I juli kvartal kom det samlede medlemstal under 4.000, nu er det 4.055. Det er antallet af klubmedlemmer i hovedkredsene samt enkeltmedlemmer af unionen. Dertil kan man så lægge "lyn-, hurtig og prøvemedlemmer." Den sidste kategori er støt stigende og har været det siden den blev indført.

En række spændende nye tiltag som at erstatte kvindeklassen ved DM (hvor der var 0 (nul) tilmeldinger i 2018, med en åbning for at de otte bedste kvinder med rating over 1800 kan spille med i påskens kandidatklasse blev udsat til næste møde.

"Den går ikke, Grandelius!"
I lyn-DM i påsken 2018 viste det sig at reglerne ikke var helt præcise. Spørgsmålet var ikke om den svenske topspiller Nils Grandelius med over 2650 i rating kunne få lov at deltage, da han dukkede op i Svendborg til turneringen; det måtte han meget gerne. Men kunne han få lov at vinde DM-titlen?


"Heldigvis" blev det ikke et problem, for det svenske es kom akkurat ikke i semifinalerne. Og nu er reglerne præciseret, så turneringen er åben for alle, men titlen "Danmarksmester i lynskak" kan kun vindes af en spiller der repræsenterer en del af rigsfællesskabet.

Debatten i de senere år om fordeling af midler til eliten henholdsvis bredden kan måske tage ny fart efter at der er sat 664.000 kroner af til eliten i 2019 og lidt under det halve til bredden, nemlig 272.900 kroner.


Detaljer og nøgletal findes under bilagenes punkt 6, her fremgår det også at kvindetræner Peter Thorsbro har et begrundet ønske om 50.000 kroner til kvinde-eliten.
Inden vi almindelige spillere eventuelt mener at 664.000 kroner er alt for mange penge til eliten, skal vi lige minde om at der i år blandt andet er hold-EM. Det foregår i Georgien, og penge til den rejse for landsholdet er med i beløbet.


Travl DSU-formand
Formanden for 7. HK, Bent Sørensen, mente at formand Poul Jacobsen skulle klare for mange ting, og Bent Sørensen bad på den baggrund om at HB på næste møde fik en drøftelse af arbejdsformen i FU og HB. (FU er unionens fem mand store forretningsudvalg med blandt andre formand og kasserer, HB består foruden FU-medlemmerne af formændene for de nu otte hovedkredse.)


Uden at foregribe den vigtige debat kan en af årsagerne være, at både kasserer Tom Petri og FU-medlem Bernhard Sørensen begge ønskede at udtræde af FU før tid. Arbejde med at forsøge at skaffe nye folk som erstatning for de frafaldne ender ofte hos formanden for en forening.

Esbjerg igen med på arrangørlandkortet
I referatet glædede Poul Jacobsen sig over at der igen er kommet gang i traditionsrige turneringer i Aarhus og at Esbjerg igen er begyndt at arrangere turneringer efter de fornemme Vesterhavsturneringer i 1970'erne og '80-erne.

Om turneringsaktivitet og resultater i øvrigt henvises til bilagene.


Her skal lige afsluttes med en procentvis meget fornem fremgang for landets østligste skakklub, den bornholmske klub, Svaneke, der har haft en fremgang på 40 procent, som formanden for 8. HK, Per Rasmussen, tilfreds konstaterede på HB-mødet. Med tilføjelsen at det er fra 10 til 14 medlemmer!

 

Link til referat og bilag.

 

Kommende begivenheder

 DM i Skak 2019

 Odense Mesterskabet 2019

Afsluttede begivenheder

 dm hurtigskak_online_525

Øvrigt

 chess house

dsus 50aar_banner

Dansk SkakDommerforening

 reklamebanner-dsu

 skoleskak

www.skak.dk    -    Dansk Skak Union    -    Copyright © 2012. All Rights Reserved

Network Media Hjemmeside fra
Network Media