Forside Skakbladet

SKAKBLADET

Dansk Skak Unions trykte medlemsblad.

4 numre årligt.

Redaktion|Abonnement

Annoncer|Indbydelser
Arkiv

 

Aktuelle
ratinglister

klik her

divisionsturneringen

Danbase partiarkiv

 

bent-larsen

Ungdomsskakken FB

Ændringer i divisionsturneringen

Efter Bovs udtræden fra divisionsturneringen, har divisionsturneringsudvalget vurderet hvilke hold der skal overtage ledige pladser de steder som berøres heraf.

 

HB har efterfølgende tiltrådt indstillingen enstemmigt.

 

Indstillingen ses nedenfor.

 

Divisionsturneringsudvalget har undersøgt hvordan vi får besat de ledige pladser i divisionsturneringen, efter at BOV trak deres to hold. Den paragraf vi har taget udgangspunkt i er denne:

 

§ 5 Nedrykning

I tilfælde af vakancepladser ved et holds udtræden af divisionsturneringen antages pladsen af den bedst placerede nedrykker i den pågældende gruppe.

 

Da gruppeinddelingen er foretaget og vedtaget af HB, mener vi ikke er der grundlag for at se bort fra paragraffen, også selvom man godt kan vurdere at sportslige hensyn burde have større betydning end rent geografiske. Btw, så var det også denne regel som blev anvendt i sidste sæson, da vi skulle erstatte henholdsvis Philidor og K41 2.

 

Når man tager udgangspunkt i § 5, så får vi følgende ændringer:

 

Haderslev (nr. 7 i 1. div. gr. 2) overtager Bov 1's plads og forbliver i 1. division.

 

Viby (nr. 6 i 2. div. gr. 3 og taber af play-off kamp) overtager Haderslevs plads og forbliver i 2. division.

 

Århus/Skolerne 2 (nr. 7 i 2. div. gr. 3) overtager Bov 2's plads og forbliver i 2. division.

 

De to nye hold placeres i 2. division gruppe 3 og der ændres ikke på den vedtagne gruppeinddeling.

 

Venlig hilsen

 

Divisionsturneringsudvalget v/Peter Olsen

 

abcd skak

Ekstraordinært delegeretmøde

 Ekstra delegeret møde

Kommende begivenheder

 Ungdoms DM 2019

senior dm_hurtig_2019

 Odense Mesterskabet 2019

esbjerg

 Hillerød Skakklub 110 år

Afsluttede begivenheder

 DM i Skak 2019

 Odense Mesterskabet 2019

 politiken cup

 20banner

 horsens lang

 Hurtig DM Senior

 

Øvrigt

 chess house

dsus 50aar_banner

Dansk SkakDommerforening

 reklamebanner-dsu

 skoleskak

www.skak.dk    -    Dansk Skak Union    -    Copyright © 2012. All Rights Reserved

Network Media Hjemmeside fra
Network Media