Forside Skakbladet

SKAKBLADET

Dansk Skak Unions trykte medlemsblad.

4 numre årligt.

Redaktion|Abonnement

Annoncer|Indbydelser
Arkiv

 

Aktuelle
ratinglister

klik her

divisionsturneringen

Danbase partiarkiv

 

bent-larsen

Ungdomsskakken FB

Nyt fra Hovedbestyrelsen

Skakunionens formand, Poul Jacobsen, indledte sin beretning til HB-mødet den 17. november i Middelfart med at vise et billede og samtidig fortælle, at "ét billede siger mere end tusind ord".

 

Her kan læseren måske gætte, hvilket billede der er tale om. Lidt hjælp kan være, at hvis man skulle vælge "årets skakfoto 2017" ville dette vinde: Det rummer glæde, håb for fremtiden og to danske europamestre for ungdom. Billedet pryder i øvrigt forsiden på det seneste nummer af Skakbladet.

 

Med de to europamesterskaber til henholdsvis Jesper Søndergaard Thybo og Jonas Bjerre, er DSU-formanden blevet bekræftet om, at "den elitepolitik vi stræber imod, vil kunne fungere tilfredsstillende i de kommende år, både med hensyn til udvikling af vore talenter og mulighederne for at sende fornuftige hold af sted til de landsholdsturneringer, vi skal deltage i".


Elitepolitik

Det bringer straks artiklen her videre til det meget omstridte emne, elitepolitikken, hvor det har været tydeligt i et stykke tid, at eliten og organisationen ikke går i samme takt. Formanden har under EM på Kreta forhørt sig om, hvordan andre landes skakorganisationer agerer i forhold til eliten:

 

"Den finske holdkaptajn oplyste, at de finske spillere ikke får honorar for at spille, men som de danske får de naturligvis dækket rejse og ophold. De islandske spillere har forskellige vilkår, afhængig af om det er OL eller EM, de er til. Ved EM får de enkeltværelser og ingen aflønning eller honorar. Ved OL får de honorarer men til gengæld skal de bo på dobbeltværelser. De får ikke udbetalt diæter, men naturligvis dækket rejse og ophold. Vi er med andre ord ikke det eneste land som strammer op på vilkårene for at spille på landsholdet, det sker også andre steder", lød det fra Poul Jacobsen i beretningen.

 

DSU skal aktivt arbejde for at skaffe sponsormidler. Eventuelle sponsormidler kan blandt andet bruges til direkte honorering af landsholdsspillere og udbetaling af diæter efter statens takster.

 

Det nyoprettede eliteudvalg består af formand Poul Jacobsen og tre med FM-titlen: Tom Petri, Mads Boe og Kåre Kristensen. Udvalget overtager landstrænerfunktionen - Lars Schandorff stopper som landstræner ved årsskiftet 2017/18 - og det er udvalgets ambition at understøtte en elite (og landshold) der repræsenterer DSU på bedste vis udadtil og indadtil.

 

En bruttotrup med syv til 10 spillere forventes udtaget i januar og gælder for et år af gangen. Kriterier er blandt andet spillestyrke, potentiale og indstilling, hvilket her vil sige samarbejde og kemi.


Breddepolitik
Efter at senior-DM på Løgumkloster Højskole fik mange positive ord med på vejen, har turneringsarrangøren Vagn Lauritzen indhentet tilbud på højskoleophold, for at få afprøvet ideen med "skaklejr for voksne". Der skal simpelthen oprettes tilbud til almindelige klubspillere, som også skal mærke, at deres kontingentkroner til Dansk Skak Union kommer til at gavne bredden.

 

Nye regler

Verdensskakforbundet FIDE har justeret reglerne - men det er mest detaljer; heldigvis skal brikkerne stadig flyttes på samme måde. Hvis du bruger begge hænder, når du rokerer, skal du dog holde op med det: ALLE træk skal udføres med samme hånd. For noget af det nye er, at rokade med begge hænder, eller bondeforvandling med begge hænder i fremtiden straffes som ulovligt træk! Om reglerne i øvrigt henvises til den nyeste udgave af Skakhåndbogen.

 

Kvinder som dommere

Det europæiske skakforbund, ECU, holdt kongres under EM for landshold. Trods modstand fra FIDE er det besluttet at der i fremtiden skal være mindst 25% dommere af begge køn i ECUs topturneringer. (Vi forudser allerede et indlæg fra ordkløvere om 25 procent mænd, 25 procent kvinder og 50 procent ved ikke.)

 

Men seriøst ønsker tiltaget at skaffe kvindelige dommere. Et hastigt blik hen over den danske dommerstand viser, at det er en udfordring: Vi har 613 skakdommere, men kun fire af dem er kvinder.

 

Hvis et arrangørland ikke kan honorere kravet om de 25 procent, må de låne kvindelige dommere til afviklingen, forlyder det. Det har også relevans for Danmark i den forstand, at vi skal forsøge at få uddannet kvindelige dommere, ikke for at afvikle ECU-topturneringer, men for ganske enkelt at få kvinder mere med i det organisatoriske arbejde.

 

Dispensationer

Også i divisionsturneringen er der udfordringer på området "dommere". Den nye leder af divisionsturneringen, Hans Milter Pedersen, har i fire tilfælde måttet dispensere og tilladt spillende kampledere. Hans Milter ser gerne "en klar tilkendegivelse fra HB angående brugen af dispensationer", og er af den opfattelse at har man en regel om kampledere, så skal den regel også overholdes – gerne i 95% af tilfældene og divisionsturneringslederen skal vise smidighed i de sidste 5%.

 

Formanden er enig i at dispensationer ikke går i længden, og at problemet er større end bare de enkelte kampe:

 

"Vi kan ikke sige til nogen politiker at vi er en meget seriøs sport, som for øvrigt lader en af hjemmeholdets spillere være dommer samtidig med at han selv spiller med i kampen."

Som konsekvens af dét er Hovedbestyrelsen bedt om at tænke over, om vi fra sæsonen 2018/19 skal opkræve større startgebyrer fra alle klubber, og bruge af de midler til mod betaling af kørsel og et passende honorar at hente dommere ind fra andre klubber.

Det særlige Forretningsudvalg for ungdom mangler det sidste medlem til at "tage det indledende slæb for bordenden". Og hvis en kvalificeret kandidat melder sig, mangler unionen for resten også en ny kasserer fra Påsken 2018, når René Baarup Christensen stopper efter 10 år på posten.

 

Kvindelandstræneren nævner i sin status, at Maria Vasova er indtrådt i bruttogruppen da hun nu er dansk FIDE medlem. Hun indgår på lige fod med de eksisterende medlemmer, og har udtrykt vilje til at kæmpe for en OL plads til næste år. (Maria Vasova er udvekslingsstudent, 19 år, 1. bræt for Aalborg Skakforening og ca. 2200 i ELO. red.).

 

Nyt fra hovedkredsene

Vi tager lige en rundtur til landets hovedkredse, og plukker lidt ud af det, de geografiske områder selv lægger vægt på.

 

Hovedstaden (1.HK) glæder sig blandt andet over rekorddeltagelse i holdturneringen for juniorer og en ny hjemmeside. Og så er aftalen med Xtracon forlænget, så Xtracon Chess Open i Helsingør fortsætter til 2020.


2. hovedkreds har fokus på at få holdturneringen til at fungere. Det er ofte en udfordring i hovedkredse med lange afstande.

 

Fyn i tv og radio

Den fynske hovedkreds (3.HK) bemærker at TV2 Fyn filmede under Odensemesterskaberne med 109 deltagere, og at DR's regionalradio bragte indslag fra Faaborg med "skak amok leder" Mikael Rask.

 

Den store østjyske 6.HK der blandt andet dækker Aarhus har 168 deltagere i holdturneringen, og to klubber har været i gang med en facebookkampagne, som samlet set dog kun gav ét nyt medlem. Andre, samtidige aktiviteter har dog givet medlemmer i begge klubber. Op mod 50 mødte op i Chesshouse i september og hyldede de to junior-europamestre, som også er nævnt øverst i denne artikel.

 

Patent på Bent Larsen

Den nordjyske 7. hovedkreds konstaterer, at kredsen åbenbart har vundet patent på at arrangere Larsen- mindeturneringer. Foruden den allerede traditionelle seniorturnering er der sideturneringer, og nu må sågar juniorer også være med. En medlemsfremgang er desværre stoppet, til gengæld fungerer Nordjysk Junior GrandPrix fint, arrangeret sammen med Dansk Skoleskak.

 

Nordsjælland og Bornholms 8. hovedkreds har fokus på holdturneringen. Kredsformanden konstaterer at en del af kredsens tilbagegang i medlemstallet skyldes, at en klub har valgt at lukke sin ungdomsafdeling, da skakken er valgt fra til fordel for bl.a. uddannelse. En ny ungdomsleder gør dog kredsformanden optimistisk op til 8.HK's 75 års jubilæum i 2018.

 

9. HK styrer hurtig-DM

Vi springer geografisk op til 9. Hovedkreds, hvor skakklubberne i Skive (der fyldte 100 år i november) og Herning har været vært for unionens DM i hurtigskak for henholdsvis alle spillere og for seniorer. Kredsen har i holdturneringen i alt 208 deltagere.

Et spændende initiativ med den lokale skoleskak om lørdagsstævner har ved de to første stævner haft over 60 deltagere hver gang. Kredsen har udarbejdet en pjece med henblik på at få interesserede skoleskakspillere med ind i klubberne.

 

Foredrag og simultan

Sydjysk hovedkreds har i alt 288 spillere med i hold- og divisionsturneringen. Derudover meldes om god aktivitet med koordinerede EMT'er (enkeltmandsturneringer). Det er især åbne klubturneringer, men også et par turneringer arrangeret i et samarbejde mellem naboklubber. Hovedkredsen har sin egen SydGrandPrix turnering med syv hurtigskakturneringer i serie hver sæson.

 

Foredrag og simultanskak med nogle af de stærkeste stormestre trækker stadig folk til i det syd- og sønderjyske. Og skakklubben Evans fortsætter et samarbejde med bibliotekerne i Vejle. Her er Morten Fabrin (formand i 9. HK!) igen på turné med sin bog om Christian Poulsen, "Plovjernet". Med den foredragsaktivitet må der snart være et nyt oplag på vej.

 

Vi nærmer os de 4000 medlemmer

Det samlede medlemstal? Det falder desværre stadig. Antallet af betalende medlemmer nærmer sig 4000. Vi var 30. oktober 4059. Et fald på 66 medlemmer på tre måneder, og dertil kommer så nogle hundrede prøvemedlemmer samt abonnenter på Skakbladet. Altså læsere, som ikke samtidig er enkeltmedlem eller klubmedlem af Dansk Skak Union.

 

Se dagsorden, referat og bilag for mødet her. Mødet er det nederste på siden.

 

jesper og_jonas

Billedet Poul Jacobsen referede til i starten. Europamestrene i U-18 og U-14, Jesper S. Thybo og Jonas Bjerre. Foto: Mads Boe
Kommende begivenheder

 DM i Skak 2019

 

 Hurtig DM Senior

ccc2019

 politiken cup

Afsluttede begivenheder

 

 Hurtig DM Senior

 Odense Mesterskabet 2017

 20banner

 Aarhus Festuge 2017

Øvrigt

danskskaksalg2

 chess house

dsus 50aar_banner

Dansk SkakDommerforening

 reklamebanner-dsu

 skoleskak

www.skak.dk    -    Dansk Skak Union    -    Copyright © 2012. All Rights Reserved

Network Media Hjemmeside fra
Network Media