Forside Skakbladet

SKAKBLADET

Dansk Skak Unions trykte medlemsblad.

4 numre årligt.

Redaktion|Abonnement

Annoncer|Indbydelser
Arkiv

 

Aktuelle
ratinglister

klik her

divisionsturneringen

Danbase partiarkiv

 

bent-larsen

Ungdomsskakken FB

Nyt fra Hovedbestyrelsen

Fra weekendens HB møde kan følgende korte hovedpunkter nævnes:

 

HB har godkendt nedsættelsen af et Ungdoms FU når de sidste medlemmer er fundet. I forbindelse med budgettet er det besluttet hvilke områder, der skal sortere under Ungdoms FU, samt at de tilhørende budgetter følger med. Forhåbentlig lykkes det hurtigt at finde de sidste 2 medlemmer, så udvalget kommer i gang. Hvis nogen af læserne kunne tænke sig at bidrage med opgaven, må man meget gerne kontakte undertegnede for yderligere oplysninger om opgaven.

 

Det blev besluttet fremover at opdele Ungdoms DM i 2 stævner, nemlig et åbent U-DM og et Pige-DM. Desuden besluttedes det at justere aldersgrænserne i turneringen, så de harmonerer med aldersgrænserne ved NM for Ungdom.

 

Endelig vedtog HB enstemmigt en elitepolitik stærkt inspireret af forslag fra Claus Andersen, med justeringer fra FU. Den vedtagne elitepolitik kan downloades til gennemlæsning her

 

Eliteudvalget præsenterede efter denne vedtagelse sine tanker om fremtidens elitepolitik. Der er nedsat et Eliteudvalg bestående af 4 personer, Mads Boe, Kaare Hove Kristensen, Tom Petri Petersen og Poul Jacobsen. Udvalget har holdt sit første møde, og vil inden længe offentliggøre hvorledes det agter at håndtere opgaven.


Budgetforslaget for 2018 blev færdigbehandlet og vedtaget med et forventet underskud på kr. 189.000 kr.


6. Hovedkreds stillede forslag om et forsøg med at spille efter matchpoint i Pokalturneringen 2018. Der var en del debat herom, og som det senere vil fremgå af referatet, blev det en snæver vedtagelse.

 

På vegne af HB


Poul Jacobsen


king

Kommende begivenheder

 DM i Skak 2019

 

 Hurtig DM Senior

ccc2019

 politiken cup

Afsluttede begivenheder

 

 Hurtig DM Senior

 Odense Mesterskabet 2017

 20banner

 Aarhus Festuge 2017

Øvrigt

danskskaksalg2

 chess house

dsus 50aar_banner

Dansk SkakDommerforening

 reklamebanner-dsu

 skoleskak

www.skak.dk    -    Dansk Skak Union    -    Copyright © 2012. All Rights Reserved

Network Media Hjemmeside fra
Network Media