cc slam_small

 Forside Skakbladet

SKAKBLADET

Dansk Skak Unions trykte medlemsblad.

4 numre årligt.

Redaktion|Abonnement

Annoncer|Indbydelser
Arkiv

 

Aktuelle
ratinglister

klik her

divisionsturneringen

Danbase partiarkiv

 

bent-larsen

Ungdomsskakken FB

Ansøg om støtte til turneringer i 2017

 

Ansøgninger om støtte til afholdelse af Turneringer i 2017.

På HB mødet i november 2015 ændredes vilkårene for at opnå støtte til turneringer. Det er nu ikke længere et ufravigeligt krav at der søges til en GM turnering, men der skal opfyldes en række krav for der kan gives støtte.

Endnu er der ikke indkommet ansøgninger, så vi har besluttet at minde om den nye regel, samt udsætte ansøgningsfristen til 11. november 2016.

4.7.5. Støttemuligheder til Nationale og Internationale turneringer.  
Der er mulighed for at søge støtte til afholdelse af nationale og internationale turneringer, der enten skal give mulighed for opnåelse af normer eller have et højt deltagerantal. 
 
Ansøgningsfristen er d. 11. november før året forud for turneringens afholdelse. 
 
Der stilles en række krav for at opnå støtte:
 
 Alle turneringens partier skal livetransmitteres via Internettet. Ved åbne turneringer er det dog tilstrækkeligt, at der er et udsnit af partierne, der transmitteres. 
 Dansk Skaksalg ApS skal vederlagsfrit have adgang til et lokale af passende størrelse under hele turneringen.
 Turneringen skal indberettes via Dansk Skak Unions Turneringssystem.
 Runderapporter.
 Der skal gøres noget særligt overfor specielle grupper, f.eks. nye skakspillere, politikere, erhvervsfolk m.v.
 Der skal desuden ydes en indsats for mediedækning lokalt.
 
Ansøgning skal stiles til Dansk Skak Unions formand og skal som minimum indeholde: 
 
 Hvem der er arrangør
 Periode for turneringens afholdelse
 Hvor turneringen afholdes
 Oplysning om det ansøgte beløb
 Oplysning om der er søgt støtte fra anden side
 Budget
 Turneringform
 Hvilke typer af normer, der evt. kan scores i turneringen
 Hvor mange partier der livetransmitteres via internettet
 Hvilket lokale Dansk Skaksalg kan tilbydes
 Hvad turneringen vil gøre for specielle grupper
 Medieplan
 
Svar på ansøgninger kan forventes efter afholdelsen af Hovedbestyrelsesmødet i november måned.

 

Kommende begivenheder

 Hurtig DM Senior

 Odense Mesterskabet 2017

Afsluttede begivenheder

 DM i Skak 2018

 20banner

 Aarhus Festuge 2017

 politiken cup

 horsens lang

ch summer2018

Øvrigt

danskskaksalg2

 chess house

dsus 50aar_banner

Dansk SkakDommerforening

 reklamebanner-dsu

 skoleskak

www.skak.dk    -    Dansk Skak Union    -    Copyright © 2012. All Rights Reserved

Network Media Hjemmeside fra
Network Media